Har du tecknings-optioner du vill sälja?

Ibland vill man sälja innan löptiden gått ut. Kontakta oss så berättar vi mer. Om du vill, kan vi förmedla en kontakt till någon som vill ge ett bud.

Det kostar inget och du förbinder dig inte till något.

Visste du att teckningsoptioner är överlåtningsbara?

Av skattetekniska skäl är teckningsoptioner till anställda nästan alltid överlåtningsbara. Det framgår av villkoren i optionsprogrammet. 

Black-Scholes

Våra bud på teckningsoptioner fastställs med stöd av Black-Scholes värderingsmodell. Samma modell som de flesta incitamentsprogram använder.

Kontakta oss

Hör av dig så berättar vi mer.

Det kostar inget och du förbinder dig inte till något.